Norsk anbefaling for restruktureringsprosesser

Om anbefalingen

Her forteller vi litt om hvorfor og hvordan vi har laget denne "Håndboken". Restruktureringer av selskaper med operasjonelle og økonomiske problemer er krevende for alle involverte parter. Store verdier står på spill. Arbeidsplasser og kundeforhold står i fare. Anbefalingen er en veiledning i arbeidet med å reetablere et operasjonelt og finansielt fundament for videre lønnsom drift. Les mer her.

Norsk restruktureringsforum

Norsk restruktureringsforum er en ideell prosjektgruppe bestående av personer med spesiell innsikt og erfaring i operasjonell og finansiell restrukturering av virksomheter. Les mer om gruppen og gruppens medlemmer her.

Innspill og andre bidrag

Første utgave av anbefalingen ble presentert i 2018. Initiativtakerne håper at dokumentet allerede i sin nåværende form kan være til nytte, men har du forslag til forbedringer eller kommentarer til innholdet vil vi gjerne høre fra deg, gjerne på Norsk restruktureringsforums LinkedIn-side. Kommenter, lik og del!

Om anbefalingen

Restrukturering av selskaper med operasjonelle og økonomiske problemer er krevende for alle involverte parter. Store verdier står på spill. Arbeidsplasser og kundeforhold står i fare. Hver situasjon er spesiell, men det er også mange likhetstrekk.
Som hjelp til å navigere gjennom slikt krevende farvann, har en gruppe fagpersoner med praktisk erfaring utarbeidet en anbefaling for restrukturering. Ytterligere et tyvetalls personer med førstehånds erfaring har bidratt med innspill underveis. Første versjon av dokumentet ble ferdigstilt i 2018.
Anbefalingen inneholder retningslinjer som er ment å veilede selskapets styre og ledelse i arbeidet med å reetablere et operasjonelt og finansielt fundament for videre lønnsom drift av virksomheten. Retningslinjene gir i tillegg føringer for hvordan selskapets eiere, kreditorer og deres respektive rådgivere bør opptre i en restruktureringsprosess.
Gå til toppen


Om Norsk restruktureringsforum

Norsk restruktureringsforum er i dag en ideell prosjektgruppe bestående av personer med spesiell innsikt og erfaring i operasjonell og finansiell restrukturering av virksomheter.
Gruppen startet arbeidet i 2015 etter inspirasjon fra blant annet Insolvensrättsligt Forum i Sverige. Første mål har vært å utforme en Norsk anbefaling for restruktureringsprosesser. Dette dokumentet ble ferdigstilt og lansert i april 2018.
Det arbeides videre med utviklingen av retningslinjene og med en mer permanent organisering av Norsk Restruktureringsforum. Initiativtakerne håper imidlertid at dokumentet allerede i sin nåværende form kan være til nytte.
Norsk restruktureringsforums medlemmer som har medvirket i utarbeidelsen av den foreliggende utgaven av anbefalingen er som følger:
Aage Figenschou
Espen Lund, DNB
Geir Arne Drangeid, First House
Helge A. Østvold, BHL
Jo Rodin, Thommessen
Kristoffer Hegdahl, Thommessen
Lars Tronsgaard, Folketrygdfondet
Leif Chr. Salomonsen, Recore
Leif H. Spørck, DNB
Peter C. Bugge Hjort, BAHR
Richard Sjøqvist, BAHR
Siv Sandvik, Schjødt

Kontakt oss gjerne direkte eller via Norsk restruktureringsforums gruppe på LinkedIn
.
Gå til toppen